Databehandling

 

 Hvis ikke andet er angivet, er det hverken nødvendigt for kontrakten eller juridisk at stille personlige oplysninger til rådighed. Du er ikke forpligtet til at udlevere oplysningerne. Det har ingen konsekvens ikke at stille dem til rådighed. Det gælder kun hvis der i det følgende ikke er angivet andet. “Personlige oplysninger” er oplysninger som kan tilbageføres til en person der enten er identificeret eller kan identificeres.

 

Den ansvarliges navn og adresse

I henhold til databeskyttelsens grundforordning er den ansvarlige i henhold til andre medlemsstaters databeskyttelseslove samt andre databeskyttelsesbestemmelser:

Steel of Denmark (en del af NSK Group ApS)

Tøndervej 73

6500 Vojens

Danmark

E-Mail: mail@steelofdenmark.dk

Hjemmeside: www.steelofdenmark.dk

 

Server-Logfiler

Du kan sagtens besøge vores hjemmeside uden at afgive oplysninger om dig selv. For hvert besøg på vores hjemmeside gemmes brugerdata via vores internetbrowser og i protokoldata (server-logfiler). Til disse data hører bl.a. den valgte hjemmesides navn, dato og klokkeslæt for besøget, den overførte datamængde og den brugte internetudbyder. Disse data bruges udelukkende til at garantere en velfungerende drift af hjemmeside og til at forbedre vores udbud. Det er ikke muligt at tilordne disse data til en bestemt person.

 

Brug af Google reCAPTCHA

På vores hjemmeside bruger vi tjenesten reCAPTCHA fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google“). Denne aflæsning bruges til at skelne mellem, hvorvidt forespørgslerne kommer fra et menneske eller en automatiseret maskinel bearbejdelse. Forespørgslen lukker forsendelsen af IP-adresser og sender de for tjenesten reCAPTCHA  nødvendige data videre til Google. Til dette formål bliver dine indtastninger videreformidlet til Google og der brugt igen. Inden for EU-medlemslande og i andre aftalens kontraktlande bliver din IP-adresse dog afkortet.

Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en server i USA og forkortet der. Efter ordre fra hjemmesidens bestyrer bruger Google disse oplysninger til at analysere din brug af denne tjeneste. Den i reCAPTCHA videregivne IP-adresse bliver ikke sammenført med andre data fra Google. Dine data bliver i så fald også videresendt til USA. Dataoverførsler til USA er en del fra EU-Kommissionens beskyttelse af privatlivets fred, det såkaldte “Privacy Shield”. Google er del af privatlivets fred og har godkendt disse retningslinjer. Ved at trykke på bekræftelsen accepterer du brugen af dine data. Du kan til enhver tid trække accepten tilbage uden at retten til fortrydelsesret bliver påvirket. Yderligere informationer om Google reCAPTCHA samt den dertilhørende databeskyttelseserklæring finder du på:

https://www.google.com/privacy/ads/

 

 

Indsamling, anvendelse og brug af personlige data ved bestillinger

Ved bestillingen indsamler og anvender vi kun dine personlige data, såfremt dette er påkrævet for at indfri og gennemføre din bestilling samt for at bearbejde dine forespørgsler. Klargørelsen af data er nødvendige for at kunne indgå kontrakt. Stilles disse ikke til rådighed har det som konsekvens at der ikke kan indgås kontrakt. Brugen sker på grundlag af Art. 6 (1) lit. b DSGVO og er nødvendige for at kunne indgå kontrakt med dig. Dine data videregives ikke til tredjepart uden din udtrykkelige accept. Undtaget herfra er vores teknisk-administrativt personale der er nødvendige for gennemførelse af kontrakten eller teknisk-administrativt personale som vi bruger til opfyldelse af kontrakten. Ud over de i enkelte klausuler nævnte erklæringer om databeskyttelse, er modtagere bl.a. inden for følgende: Forsendelse, betaling, lagerpersonale, folk der gennemfører bestillingen, webshoster, IT-personale und dropshipping leverandører.

I alle tilfælde er vi meget opmærksomme på de juridiske retningslinjer. Omfanget af dataformidlingen holdes derfor på et minimum.

 

Brug af e-mailadressen til at sende nyhedsbreve

Uafhængigt af kontraktafviklingen anvender vi udelukkende din e-mailadresse til egne reklameformål til at sende nyhedsbreve, hvis du udtrykkeligt har givet accept hertil. Bearbejdelsen sker på grundlag af Art. 6 (1) lit. af DSGVO med din accept. Du kan til enhver tid trække accepten tilbage, uden at det har indvirkning på fortrydelsesretten. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet med linket i nyhedsbrevet eller ved at tage kontakt til os. Din e-mailadresse vil derefter blive slettet fra maillisten.

Dine data bliver dermed videregivet til vores teknisk-administrative personale inden for e-mail-marketing for at kunne bearbejdes. De videresendes ikke til øvrige tredjepersoner.

 

Brug af e-mailadressen til at sende direkte reklame

Vi bruger din e-mailadresse som vi i har modtaget i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse til elektronisk fremsendelse af reklamer for egne varer eller tjenesteydelser, som ligner dem du allerede har erhvervet, såfremt du ikke har frabedt dig dette. Indtastningen af e-mailadressen er nødvendigt for indgåelse af kontrakten. Hvis der ikke indtastes en e-mailadresse, kan der ikke indgås kontrakt. Bearbejdningen sker på baggrund af art. Art. 6 (1) lit. F DSGVO ud fra en oprigtig interesse i direkte reklamer.

 

Du kan til enhver tid frabede os brugen af din e-mailadresse ved at kontakte os. For at gøre brug af denne ret beder vi dig sende en mail til mail@steelofdenmark.dk

Vi bruger din e-mailadresse som vi har modtaget i forbindelse med salg af en vare eller en ydelse til elektronisk at sende reklamer for egne varer eller tjenesteydelser som ligner dem du allerede har bestilt hos os, såfremt du ikke har frabedt dig dette. Det er nødvendigt for indgåelse af kontrakten at stille en e-mail til rådighed. Hvis der ikke stilles en e-mail til rådighed, kan kontrakten ikke indgås. Brugen heraf sker på grundlag af Art. 6 (1) lit. F DSGVO ved oprigtig interesse for direkte reklamer. Du kan til enhver tid frabede dig brugen af din e-mailadresse ved at kontakte os. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, bedes du sende en e-mail til mail@steelofdenmark.dk. Du kan også bruge det medsendte link i reklamemailen. Der opstår hermed ikke andre omkostninger end gældende basistariffer.

 

Databrug og brugen heraf ved vurdering af kreditværdighed

Såfremt vi beder om forudbetaling, f.eks. fakturabetaling eller debitering forbeholder vi os retten til at lave et kreditværdighedstjek på baggrund af matematisk-statistiske undersøgelser ved brug af

Bambora Online A/S

Alfred Nobels Vej 21 A, 1.

DK-9220 Aalborg Øst

CVR: 28 85 50 60

Hertil anvender vi de til en kreditværdighed nødvendige personspecifikke data og anvender de modtagne informationer til en statistisk sandsynlighed for manglende modtagelse af betaling til en velovervejet vurdering om begrundelse, gennemførelse eller annullering af en kontrakt. Kreditværdighedsvurderingen kan indeholde sandsynlige scenarier (statistiske værdier), som beregnes ud fra anerkendte matematisk-statiske beregningsmetoder og som indeholder adresseoplysninger, der i henhold til loven bliver beskyttet ud fra deres vigtighed. Bearbejdningen af data bruges til kredittjek til indgåelse af kontrakt. Brugen sker på grundlag af Art. 6 (1) lit. f DSGVO ud fra et oprigtigt ønske i at undgå manglende betaling når der kræves forudbetaling.

 

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling i henhold til Art. 6 (1) lit. f DSGVO af grunde, der vedrører din særlige situation med fremtidig virkning ved at kontakte os.

At stille data til rådighed er nødvendigt for at kunne indgå kontrakt med den af dig ønskede betalingsmetode. Stilles disse ikke til rådighed, har det som konsekvens at der ikke kan indgås kontrakt med den ønskede betalingsmetode.

Brugen heraf sker på grundlag af Art. 6 (1) lit. f DSGVO ud fra oprigtig interesse i at beskytte dine personlige oplysninger.

 

Brug af Bambora

Alle bambora-transaktioner er underlagt bambora databeskyttelseserklæring. Du kan finde læse mere her:

 http://www.epay.eu/about-epay-paymentsystem/dpa.asp

 

Cookies

 

Vores hjemmeside anvender cookies. Cookies er små filer der er gemt på internetbrowseren og i computersystemet. Når en bruger besøger en hjemmeside, kan en cookie gemmes på brugerens styresystem. Denne cookie indeholder en bestemt række tegn, som gør det muligt at identificere browseren igen når siden igen besøges. Vi anvender cookies for at gøre vores udbud mere brugervenlige, mere effektive og sikrere. Derudover gør cookies det muligt for vores system også efter besøg på andre hjemmesider at genkende din browser og tilbyde dig vores services. For dette er det nødvendigt at browseren også efter besøg på andre sider kan genkendes.

Derudover anvender vi cookies på hjemmesiden for at kunne lave analyse af vores besøgendes søgepræferencer. Desuden anvender vi cookies for at kunne hjælpe besøgende på siden til andre hjemmesider med målrettede, interesseorienterede reklamer. Brugen heraf sker på grundlag af § 15 (3) TMG samt Art. 6 (1) lit. f DSGVO ud fra en oprigtig interesse i ovenstående formål.

De derved opnåede dataoplysninger bliver via tekniske foranstaltninger anonymiseret. Det er dermed ikke muligt at tilordne data til din person. De gemmes ikke sammen med andre af dine personfølsomme oplysninger.

 

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling i henhold til Art. 6 (1) lit. f DSGVO af grunde, der vedrører din særlige situation med fremtidig virkning ved at kontakte os.

Cookies gemmes på din computer. Dermed har du den fulde kontrol over anvendelsen af cookies. Via udvalget af de dertilhørende tekniske indstillinger på din internetbrowser kan du forhindre at de dertilhørende cookies og videreformidling af de modtagne data forhindres. Gemte cookies kan til enhver tid slettes igen.

Bemærk dog at du i så fald ikke vil kunne bruge samtlige af hjemmesidens funktioner. På nedenstående links kan du læse mere om, hvordan cookies hos de vigtigste browsere administreres.

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Brug af Google Analytics

På vores hjemmeside bruger vi analysetjenesten Google Analytics fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Bearbejdningen af data bruges til analyse af hjemmesiden og dens besøgende. Dermed bruger Google efter ordre fra hjemmesidens bestyrer de modtagne oplysninger til at evaluere brugen af hjemmesiden, for at lave rapporter om hjemmesidens aktiviteter samt andet for at skabe viden om brugen af hjemmesiden og internettet for hjemmesidebestyreren. Den i Google Analytics fra din browser formidlede IP-adresse bliver ikke sammenkørt med andre data fra Google.

Google Analytics anvender cookies der gør det muligt at lave en analyse af brugen af hjemmesiden via dig. De gennem cookies opnåede oplysninger om din ageren på denne hjemmeside bliver som regel sendt til en Google-server i USA og gemt.

På denne hjemmeside er IP-anonymiseringen aktiveret. Derigennem bliver din IP-adresse fra Google forkortet inden for EU's medlemslande eller i andre af aftalens kontraktstater i det europæiske erhvervs- og handelsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse sendt til en af Googles servere i USA. For dataoverførsler til USA gælder loven om privatlivets fred fra EU Kommissionen. Bearbejdningen heraf sker på grundlag af Art. 6 (1) lit. f DSGVO ud fra en oprigtig interesse i den behovsrettede og målrettede opbygning af hjemmesiden.

 

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling i henhold til Art. 6 (1) lit. f DSGVO af grunde, der vedrører din særlige situation.

Du kan forhindre at cookies gemmes via et udvalg af tekniske indstillinger på din browser-software: Vi gør dog opmærksom på at samtlige funktioner på denne hjemmeside i så fald ikke kan benyttes til fulde. Derudover kan du forhindre de ved brug af hjemmesiden opnåede data (inkl. din IP-adresse) sendes til Google samt bearbejdningen af disse data via Google ved at downloade og installere nedenstående browser-plug på nedenstående link:

[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]

For at forhindre at registreringen via Google Analytics bliver enhedsoverskridende kan du vælge at bruge en Opt-Out-cookie. Opt-Out-cookie forhindrer fremtidige registreringer af dine data når du besøger denne hjemmeside. Du skal gennemføre Opt-Out på alle anvendte systemer og apparater, så det virker bredt. Klik her for at lave en Opt-Out-cookie: Google Analytics deaktiver.

Yderligere oplysninger om brugerbetingelserne og beskyttelse af personlige oplysninger finder du på følgende links:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html og

https://www.google.de/intl/de/policies/

 

 

Brug af Google Adwords Conversion-Tracking

På vores hjemmeside anvender vi online-reklameprogrammet “Google Adwords” og i denne forbindelse Conversion-Tracking (Besøgsanalyse). Google Conversion Tracking er en analysetjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Når du klikker på Google-reklamer, bliver der gemt en cookie til Conversion-Trackingen på din computer. Disse cookies har en begrænset levetid, indeholder ingen personfølsomme data og bruges dermed ikke til identificering af personer.

Når du besøger bestemte sider på vores hjemmeside og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google se at du har klikket på reklamen og føres videre til denne side. Alle Google Ads-kunder modtager forskellige cookies. Dermed er der ingen chance for at cookies via Ads-kunders hjemmeside kan spores.

De med hjælp af Conversion-cookies opnåede oplysninger hjælper med at skabe statistikker på baggrund af Conversion. Hermed kan man fastslå antal besøgende på hjemmesiden, som har klikket på en af vores annoncer og er blevet ført videre til en med Conversion-Tracking-Tag side. Vi modtager dog ingen oplysninger som kan identificere brugeren personligt. Brugen sker på baggrund af Art. 6 (1) lit. f DSGVO ud fra interessen om målrettet marketing og analyse samt effekten af denne marketing.

 

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling i henhold til Art. 6 (1) lit. f DSGVO af grunde, der vedrører din særlige situation.

Dertil kan du forhindre at cookies gemmes via et udvalg af tekniske indstillinger på din browser-software: Vi gør dog opmærksom på at samtlige funktioner på denne hjemmeside i så fald ikke kan benyttes til fulde. De bliver dermed ikke del af Conversion-Trackings statistikker. Dertil kan du deaktivere indstillingerne for personaliserede reklamer hos Google. Du kan finde en vejledning hertil her: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Derudover kan du deaktivere brugen af cookies via tredjepart ved at besøge Netværksreklameinitiativets hjemmeside (Network Advertising Initiative) på https://www.networkadvertising.org/choices/ og omsætter de nævnte oplysninger til Opt-Out.   

Yderligere oplysninger samt Googles beskyttelse af personlige oplysninger finder du på:  https://www.google.de/policies/privacy/

 

Brug af Facebook Remarketing

På vores hjemmeside bruger vi Remarketing-Funktion “Custom Audiences” fra Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Denne funktion bruges til at målrette interessebaseret marketing på det sociale netværk Facebook. Derved blev Remarketing-Tagget fra Facebook implementeret. Via dette tag bliver der ved et besøg på hjemmesiden genereret en direkte forbindelse til Facebook-serverne. Dermed formidles det til Facebook-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt.

Facebook henfører disse informationer til din personlige Facebook-konto. Når du besøger det sociale netværk Facebook, bliver der vist personligt interessetilordnede Facebook-reklamer. Brugen sker på grundlag af Art. 6 (1) lit. f DSGVO ud fra en oprigtig interesse i ovenstående formål.

 

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling i henhold til Art. 6 (1) lit. f DSGVO af grunde, der vedrører din særlige situation.

Du kan dertil deaktivere Remarketing-funktionen “Custom Audiences” her. Yderligere oplysninger til registrering og brug af data via Facebook, om dine dertilhørende rettigheder og muligheder til beskyttelse af privatlivet kan du finde på Facebooks retningslinjer: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Brug af Google AdSense

 

På vores hjemmeside bruger vi AdSense-funktionen fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google“). Denne funktion bruges til at sælge reklameplads på hjemmesiden og til at appellere med interesse-fokuseret reklame. Ved hjælp af denne funktion skifter hjemmesidens besøgere til reklamer fra Google Display-netværket. Dermed anvender Google Cookies brugeranalyse af hjemmesiden via dig. De gennem cookies opnåede oplysninger om din brugeradfærd på denne hjemmeside bliver som regel overført til en af Googles servere i USA og gemt der. I så fald vil Google overføre disse oplysninger til tredjemand, såfremt det er lovligt eller såfremt at tredjemand efter ordre fra Google bearbejder disse. Google vil aldrig bringe din IP-adresse i forbindelse med andre Google data.

Brugen sker på grundlag af Art. 6 (1) lit. f DSGVO ud fra en oprigtig interesse i ovenstående formål.

 

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling i henhold til Art. 6 (1) lit. f DSGVO af grunde, der vedrører din særlige situation.

Du kan deaktivere brugen af cookies via Google permanent ved at følge nedenstående link og downloade og installere det disponible Plug-In: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.

Derudover kan du deaktivere brugen af cookies gennem tredjepart ved at besøge siden https://www.networkadvertising.org/choices/ og der konvertere de videreførende oplysninger til Opt-Out. Du kan også forhindre at cookiesene bliver gemt ved at lave den rette indstilling i din browser-software: Vi gør dog opmærksom på at du så ikke kan anvende samtlige af denne hjemmesides funktioner i fuldt omfang. Yderligere oplysninger samt Googles beskyttelse af personlige oplysninger kan du læse mere om her:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/ , https://www.google.de/policies/privacy/

 

Brug af Social Plug-ins ved hjælp af “Shariff“

På vores hjemmeside bruger vi Plug-ins på sociale medier. For at du kan beholde kontrollen over dine data, bruger vi den persondatasikre knap “Shariff”. Uden din udtrykkelige accept skabes ingen forbindelse til serverne på de sociale medier og dermed overføres der ingen data. “Shariff” er en udvikling skabt af specialisterne på computerbladet c´t. Det giver mulighed for mere privatliv på internettet og erstatter de sædvanlige “Share-buttons”. Du kan læse meget mere her: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

 

Når du trykker på knapperne, kommer et pop-up-vindue, hvor du kann logge ind hos den enkelte udbyder. Først efter det aktive log-in via dig kommer der en direkte forbindelse til de sociale medier. Via dit log-in accepterer du at overføre dine data til de enkelte udbydere på sociale medier.

Her videresendes bl.a. både din IP-adresse samt oplysninger som vores sider under dine besøg har fundet ud af om dig. Hvis du på samme tid er logget på flere sociale netværk, bliver de samlede oplysninger tilordnet de enkelte profiler. Du kan kun hindre denne opdeling ved at logge dig ud af sociale medier før du besøger vores hjemmeside og aktiverer knappen.

Nedenstående sociale medier er del af “Shariff”-funktionen:

Google+ der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook der Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter der Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy

Pinterest der Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

AddThis der Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA) https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Instagram der Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) https://help.instagram.com/155833707900388

Xing der XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) https://www.xing.com/privacy

 

Brug af Social Plug-ins ved hjælp af “2-klik-løsningen“

På vores hjemmeside bruger vi Plug-Ins på sociale medier ved hjælp af “2-klik-løsningen”. Uden din udtrykkelige accept skabes ingen forbindelse til serverne på de sociale medier og dermed overføres der ingen data. Ved standard-integreringen af plug-ins opnås der ved et besøg på vores hjemmeside med et sådant plug-in en forbindelse mellem din computer og serverne på de sociale medier, og dermed vises plug-in via en besked til din browser på siden. Her sendes både din IP-adresse og også oplysningerne om, hvilke af vores sider du har besøgt til vores server. Det sker uanset om du er logget ind eller blot registreret på det sociale medie. Uanset om man er registreret eller ikke-registreret, sker der en overførsel.

Er du også logget på det sociale medie Facebook, bliver disse oplysninger tilordnet din personlige brugerprofil. Ved brug af Plug-in-funktionen (f.eks. Ved at trykke på knappen) bliver disse oplysninger også tilknyttet din brugerkonto, som man kun kan forhindre ved at logge du før man bruger plug-in. For at du kan beholde kontrollen over dine oplysninger, har vi besluttet os for at deaktivere den relevante knap. Du kan genkende det på den grå knap. Uden din udtrykkelige accept – i form af aktivering af knappen – skabes der ingen forbindelse til serveren på det sociale medie, og der overføres ingen oplysninger. Først når du aktiverer knappen, bliver den aktiv (med farver), og der oprettes en direkte forbindelse til serveren på det sociale netværk.

 

Via aktiveringen accepterer du overførslen af dine oplysninger til de enkelte udbydere af sociale medier. Her videregives bl.a. din IP-adresse samt oplysninger om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du på samme tid er logget ind på et eller flere sociale medier, bliver alle oplysninger tilordnet de enkelte profiler. Du kan kun forhindre denne tilordning ved at være logget du af dine brugerprofiler før du besøger vores hjemmeside. Nedenstående sociale medier har “2-klik-funktion". Yderligere oplysninger til krav om omfang og formål og dine rettigheder og muligheder til privatliv kan du finde på nedenstående link.

Google+ der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook der Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter der Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy

Pinterest der Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

AddThis der Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA) https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Instagram der Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) https://help.instagram.com/155833707900388

Xing der XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) https://www.xing.com/privacy

 

Brug af Facebook-Plug-ins

På denne hjemmeside bruges det sociale netværks Plug-ins som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Hvis du anvender et sådant plug-in på indlæste sider på vores hjemmeside, skabes der en forbindelse til Facebook-serverne og tilmed vises plug-in på din browsers side. Hermed meddeles det Facebook-serveren, hvilke andre sider du har besøgt. 

 

Hvis du er logget ind som Facebook-bruger, vil Facebook tilordne disse oplysninger til din personlige Facebook-konto. Ved brug af plug-in-funktioner (f.eks. Synes godt om-knapper, kommentarer), bliver også disse oplysninger tilordnet din Facebook-profil som du kun kan forhindre ved at logge ind før du bruger plug-ins. Hvis du ikke ønsker at Facebook tilordner samtlige oplysninger til din bruger, skal du enten logge dig ud af Facebook før besøget på hjemmesiden eller lade Facebook-plugsene blive blokeret. Yderligere oplysninger til registrering og brug af oplysningerne via Facebook samt dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv kan du finde i Facebooks retningslinjer:  https://www.facebook.com/policy.php

 

 

Brug af Googles „+1“-button

På denne hjemmeside anvendes det sociale netværks “+1-button" fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californien, 94043 USA, (efterfølgende kaldet Google“). Hvis du besøger hjemmesiden med et sådant plug-in på indlæste sider, oprettes der en forbindelse til Google-serverne i USA, og tilmed vises plug-in på din browsers side. Her vises både din IP-adresse samt de oplysninger som vores besøgte sider har videreformidlet til Google. Det sker uafhængigt om du er registreret hos Google Plus eller logget ind. Også ved ikke-registrerede og ikke-indloggede brugere sendes der oplysninger.

“+1-button" anvendes ikke til at indsamle data fra dine besøg på internettet. Google tjekker ikke ved “+1-button" din browser igennem og vurderer heller ikke dit besøg på en side på anden måde. Google gemmer i ca. 2 uger data om dit besøg til systemudvikling- og fejlfindingsformål. Disse data er dog ikke struktureret e eller gemt på enkelte profiler, brugernavne eller URL, og de bliver heller ikke sendt videre til os.

Er du tilmed medlem af Google Plus og tilmed logget på hos Google mens du bruger Plug-in, bliver alle oplysninger om dit besøg på siden knyttet sammen med din Google Plus Konto og gjort tilgængeligt for andre brugere. Også i tilfælde med interaktion med de forskellige Google Plug-ins, bliver der samlet og gemt tilsvarende oplysninger om dig og videresendt til Google. Du kan nedenfor se en oversigt over de forskellige Google Plug-Ins: https://developers.google.com/+/web/

Hvis du i dine Google Plus indstillinger har gjort din profil offentligt tilgængelig, kan dine “+1” fra Google vises sammen med dit profilnavn og foto i Googles Tjenester som f.eks. søgeresultater eller i din Google-Profil eller andre steder på hjemmesiden og i andre reklamer på internettet. Hvis du ikke ønsker at Google Plus umiddelbart tilordner de samlede oplysninger til Google Plus Profil, skal du før besøget være logget ud af din Google Plus.

Yderligere oplysninger til registrering og brug af oplysningerne via Google samt dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv kan du finde i Googles retningslinjer: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Du har også mulighed for at forhindre opladningen af Google Plus i din browser via installeringen af tilsvarende Adds-Ons.

 

Brug af Addthis-Plug-ins

På denne hjemmeside bruges “Addthis”-Plugs, som er leveret af firmaet Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA: efterfølgende kaldet AddThis. AddThis med “Addthis Plug-in" giver med sine Sharebuttons mulighed for at anbefale enkelte sider på internettet via sociale medier eller kan gemme dem med specielle bookingservices. Du kan se de forskellige Addthis logoer med Plug-in her:  https://www.addthis.com/get/sharing

Når du kalder forskellige sider frem med et sådant plug-in på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til AddThis-serverne i USA og derved til Plug-in via en besked på din browser på siden. Her bliver både din IP-adresse samt de andre informationer om dig videresendt til en AddThis-server.

Så anvendes der cookies. Cookies er små filer som bliver gemt lokalt i sidebrugeren. Med cookies er det muligt at genkende internetbrowseren. AddThis skaber du af disse data anonymiserede brugerprofiler. De hjælper med at tilpasse online-udbud endnu mere til de enkeltes behov. Yderligere informationer til registrering og brug af overførte data via AddThis kan du finde her: www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Du kan til enhver gøre indsigelse mod denne behandling med AddThis for fremtiden ved at skabe et såkaldt Opt-Out-cookie her: https://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Du har også mulighed for at installerede dertilhørende Adds-On i din browser, som forhindrer Adds-Plug.

 

Brug af Twitter-Plug-ins

På vores hjemmeside er Twitters funktioner integreret. Twitter er et socialt medie fra firmaet Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA).

Vi anvender Twitter-Plugs-ins. Når du besøger en bestemt side med en sådan Plug-in, bliver der udvekslet data med Twitters servere i USA. Også i tilfælde af interaktion som er mulige med de forskellige Twitter Plugs-Ins, bliver tilsvarende oplysninger om dig samlet

Hvis du tilmed er medlem af Twitter og logget ind mens du anvender Plug-in, bliver alle oplysninger om dit besøg på hjemmesiden knyttet sammen med din Twitter-konto og gjort synlige for andre brugere.

Hvis du ikke ønsker at Twitter knytter disse data sammen med din Twitter-konto, skal du være logget ud af Twitter før du besøger vores hjemmeside. Yderligere informationer til registrering og brug af overførte data via Twitter kan du finde her: https://twitter.com/privacy.

 

 

Brug af Instagram-Plug-ins

På denne hjemmeside bruges Plug-in fra online-tjenesten Instagram, som drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Hvis du kalder forskellige dele af vores hjemmeside frem med et sådant plug-in, oprettes der forbindelse til Instagram-serverne og dermed fremstilles Plug-in på din browser på siden. Herigennem meddeles både din IP-adresse og oplysningerne opgivet på vores side meddelt Instagram-serveren. Er du tilmed logget ind hos Instagram, vil Instagram tilordne disse oplysninger til din personlige brugerkonto.

Ved brug af plug-in-funktionen (f.eks. Ved at klikke på Instagram-Buttons) bliver også disse tilordnet din Instagram-konto, som du kun kan forhindre ved at logge du før du bruger plug-in. Hvis du ikke ønsker at Instagram tilordner alle oplysninger umiddelbart til din konto, skal du enten være logget du før besøget på hjemmesiden eller bruge Add-Ons eller script-blokkeren “No-Script (nonscript.net), som vil blokere Instagram Plug-Ins på din browser. Yderligere oplysninger til registrering og brug af oplysningerne via Instagrams retningslinjer: https://help.instagram.com/155833707900388

 

Brug af YouTube

 

På vores hjemmeside bruger vi integreringen af YouTube-videoer fra YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube“). YouTube er en med Google Inc. forbunden virksomhed (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Funktionen viser uploadede videoer på YouTube på en iFrame på hjemmesiden. Her er muligheden “Udvidet databeskyttelse” aktiveret. Dermed bliver der ikke gemt oplysninger om brugerne på hjemmesiden. Det er først når du ser en video at der formidles viden til YouTube som så også gemmes der. Yderligere informationer til registrering og brug af overførte data via YouTube kan du finde her: (https://www.youtube.com/t/privacy).

 

 

Brug af GoogleMaps

 

På vores hjemmeside bruger vi funktioner fra GoogleMaps-kort fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Funktionen gør det muligt at lave visuelle præsentationer af geografiske oplysninger og interaktive kort. Dermed integreres Google Maps ved fremkaldelse af siderne, hvor også data fra besøgende bliver oplyst, brugt og bearbejdet.

Yderligere informationer til registrering og brug af overførte data via Google kan du finde her: https://www.google.com/privacypolicy.html . Her har du også mulighed for at at ændre dine indstillinger, så du selv kan forvalte de af Google bearbejdede data om dig. For dataoverførsler til USA bruges EU-Kommissionens lov om privatlivets frem.

 

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling i henhold til Art. 6 (1) lit. f DSGVO af grunde, der vedrører din særlige situation.

Her skal du lukke ned for brugen af JavaScript i din browser. Du skal dog bemærke at du i så fald ikke vil kunne anvende samtlige funktioner på hjemmesiden som f.eks. det interaktive kort der ikke kan bruges i fuldt omfang.

 

 

 

Hvor længe opbevares det?

Når kontrakten er underskrevet, bliver oplysningerne gemt så længe der er reklamationsret, derefter i henhold til juridisk, specielt skatte- og handelsretslige opbevaringsfrister og efter udløb af disse slettet, såfremt du ikke har godkendt videre bearbejdning og brug heraf.

 

Den skadede persons rettigheder

I henhold til de juridiske forudsætninger har du i henhold til 15 bis 20 DSGVO følgende rettigheder: Ret til oplysninger, ret til udførelse, sletning og indskrænkning på dataoverførslens bearbejdelse. Derudover har du i henhold til Art. 21 (1) DSGVO ret til at gøre indsigelse mod brugen af direkte reklamer. Du er meget velkommen til at kontakte os på: mail@steelofdenmark.dk

 

Ret til at klage

I henhold til Art. 77 DSGVO har du ret til at klage hvis du mener at brugen af dine personfølsomme data ikke er sket i overensstemmelse med loven.